156výzievsa konalo
1596účastníkovsa zapojilo
4770akciísa podarilo