147výzievsa konalo
1442účastníkovsa zapojilo
4399akciísa podarilo