164výzievsa konalo
1725účastníkovsa zapojilo
5116akciísa podarilo