174výzievsa konalo
1876účastníkovsa zapojilo
5501akciísa podarilo