187výzievsa konalo
2091účastníkovsa zapojilo
5986akciísa podarilo