135výzievsa konalo
1271účastníkovsa zapojilo
4044akciísa podarilo