122výzievsa konalo
1131účastníkovsa zapojilo
3681akciísa podarilo